להאזנה:

http://www.iba.org.il/program.aspx?scode=2167884