מאמר של יואל חשין ושחר בוצר לקראת כנס ה JFN, במרץ 2015

עם היחלשותה של מדינת הרווחה בעשורים האחרונים, וצמצום כוחן של ממשלות ישראל בפיתרון בעיות חברתיות, החלו להתעורר בקרב החברה האזרחית כוחות חדשים שניסו לספק מענה לבעיות אלה. במהלך העשורים האחרונים, צמח המגזר החברתי בהיקף כה גדול, עד כי כיום מגלגל המגזר למעלה ממאה מיליארד שקלים, מועסקים בו 430,0000 עובדים, ובמידה רבה החליף את ממשלות ישראל בתחומים  שלמים של אחריות ורווחה חברתית, קידם זכויות חברתיות, ושימור ערכי הסולידריות החברתית והערבות ההדדית.

על מנת להבין את הסכנה האורבת למגזר החברתי עלינו לזכור שחלק משמעותי מההון המניע את המגזר הזה הוא הון פילנתרופי. הפילנתרופיה מושתתת על עיקרון הצדקה והחסד – על הרצון הטוב של אזרחים. אין לפילנתרופיה המחויבות, היציבות וההיקף הנדרשים כדי לפתור בעיות חברתיות כפי שמדינת הרווחה עשתה בעבר. התוצאה היא שהמגזר החברתי צריך השקעה מתמשכת על פני שנים רבות, אך הפילנתרופיה מספקת לו תזרים ארעי לטווח קצר. חוסר התאמה זה בין צרכי המימון של המגזר החברתי למציאות בשטח, הוא חסם מרכזי ליכולת של המגזר החברתי לפעול ביעילות, בעקביות ובהיקפים הולכים וגדלים.

 הפיתרון למצב הדברים הזה הוא בפיתוח מנגנונים להכנסה עצמית של ארגונים חברתיים, בין אם על ידי מתן שירותים לרשויות המדינה, ובין אם על ידי הקמה של עסקים חברתיים. יש לברך על המהלכים הללו, המשחררים את הארגונים החברתיים מהנטל שבגיוס תרומות לטובת יצירת מקורות הכנסה קבועים, אך  המספרים מלמדים אותנו שאין באלה די. בעוד שבארה”ב ובארצות סקנדינביה, המייצגות שתי תפיסות עולם חברתיות-כלכליות מנוגדות, אחוז ההכנסות העצמיות של ארגונים חברתיים נע סביב ה-60%, הנתון בישראל עומד על 32% בלבד. נתונים אלו אינם מותירים ספק: על כתפינו, היזמים החברתיים, מונחת האחריות להמשיך ולפתח עוד ועוד מנגנונים, עוד ועוד עסקים שיעבירו הון למטרות חברתיות, ושיהיה בהם כדי לצמצם ולהפחית את ההישענות של ארגונים חברתיים על כספי הפילנתרופיה. עלינו, היזמים החברתיים לחשוב ובמלוא הרצינות – עסקים.

בחיפוש אחר אסטרטגיית חדירה משמעותית למרחבי החשיבה והעשייה העסקית,  הקמנו את 2B Community – קרן השקעות שתספק הון עצמי ראשוני להקמה של מה שאנחנו מכנים,  תאגידים קהילתיים: תאגידים המקצים את רווחיהם למטרות חברתיות, ורותמים את קהילת הצרכנים לבצע העדפה צרכנית על בסיס המחויבות החברתית.  התפקיד שלנו יהיה ביצירת סינרגיה, ויתרון תחרותי בין יזמים מתאימים, ארגונים חברתיים ומשקיעים, שיזכו לתשואה פיננסית וחברתית כאחת. החזון שלנו הוא כי בעוד מספר שנים יאכלסו את המרחב העסקי עשרות תאגידים קהילתיים יציבים ורווחיים, שיקצו חלק משמעותי מרווחייהם לקידום מטרות חברתיות. אנו מאמינים שמימוש חזון זה יוביל לא רק לשינוי משמעותי במגזר החברתי ובמגזר העסקי,  אלא גם ליצירה של תנועה חברתית  גדולה ומשמעותית.