לארגונים חברתיים


מדוע לבחור בנו ?

אנו מאמינים כי לארגונים חברתיים צריך להיות הביטחון הפיננסי שיאפשר להם לפעול כדי להשיג את מטרות הארגון מבלי להיות עסוקים בגיוס אינסופי של כספי תרומות. אנחנו גם יודעים היטב שלארגונים חברתיים יש לעיתים גישה לנכסים – וירטאולים או פיסיים – שיש להם ערך רב.

אנחנו מחפשים ארגונים חברתיים שיכולים לרתום חלק מהנכסים שלהם כדי לתמוך בעסק-עמית. בתמורה, חלק מרווחי העסק העמית יושקעו בארגון כדי לממן את פעילותו השוטפת.

הקריטריונים שלנו

תו מידות לאפקטיביות, שקיפות

ארגון חברתי שיש לו נכסים שניתנים למינוף עסקי
ארגון חברתי שהנהלתו מוכוונת עסקית ואשר מעוניין להגדיל את הכנסותיו העצמאיות

שלחו תוכנית