אודות


הערך המוסף שלנו

היזמים בחברות הפורטפוליו של  2B-Community מקבלים ליווי צמוד מצד הצוות המקצועי והמנוסה שלנו. מרגע ההשקעה ולאורך חיי המיזם, זוכים היזמים לשירותי פיתוח עסקי ולכלים הנדרשים להם לבניית מערך האימפקט הקהילתי.

הקרן מציעה למשקיעים השותפים בה ליהנות משורת רווח כפולה תוך קבלת דיווח איכותי ושוטף המציג עבורם את הצמיחה הפיננסית בו בעת עם ההשפעה החברתית של השקעותיהם.

אנו מאמינים שאימפקט חברתי יכול להיות יתרון תחרותי של ממש, וכי בעתיד, כל החברות יהיו מחויבות למטרות חברתיות.

2B-Community הינה חלק מ 2B-Group , היא קרן אחות ל- 2B-Angels , קרן השקעות הון סיכון בחברות טכנולוגיה צעירות ול- 2B-Friendly, עמותה הפועלת לקידום וקיום צרכנות חברתית-סביבתית.

2B-Community היא קרן אימפקט המשקיעה בתאגידים עסקיים שמקדמים מנגנוני זכות לטובת הפרט והחברה.

בבסיס הקרן ניצבת הבחירה במרחב ההגשמה העסקי, כמנוע להובלת שינוי במרחב החברתי. זאת, מתוך ההכרה במגמת התעצמותו של המגזר העסקי והאמונה כי ביכולתם של תאגידים קשובים, כאלו הדואגים לאינטרסים של כלל בעלי העניין ומקדמים את הרווחה המצרפית, ליצור שינוי חברתי בר-קימא.

2B-Community שמה לה למטרה לקדם חירויות יסוד ושוויון הזדמנויות על ידי בניית קהילות צרכניות ועסקיות מלוכדות. קהילות המחזקות את תחושת הזהות של חבריהן, משתמשות בכוח הקולקטיבי התאגידי למענה על צרכיהן, ומהוות פלטפורמה עבור חברי הקהילה לקידום הערכים החברתיים החשובים להם.

ההשקעות שלנו מתמקדות בשני תחומים מרכזיים; ייזום והשקעות מועדוני צרכנים מבוססי אשראי של קהילות המטרה, והשקעות נדל”ן עם התמחות בהקמת מתחמי עבודה משותפים עבור קהילות מקצועיות שביכולתן לחולל שינוי במרחב העסקי.