black-logo

השקעות חברתיות המציעות שורה תחתונה כפולה – רווח כלכלי ואימפקט חברתי.

לארגונים חברתיים

האם העמותה שלכם מעוניינת בשיתוף פעולה עם גוף עסקי
על מנת ליצור הכנסות בנות-קיימא שיתמכו בפעילות העמותה?

קרא עוד

לעסקים

האם העסק שלך צריך מימון כדי לצמוח? האם לעסק יש אג’נדה או השפעה חברתיות?
האם העסק יהנה משיתוף פעולה עם גוף ללא מטרת רווח?

קרא עוד