black-logo

הערך המוסף שלנו

היזמים בחברות הפורטפוליו של  2B-Community מקבלים ליווי צמוד מצד הצוות המקצועי והמנוסה שלנו. מרגע ההשקעה ולאורך חיי המיזם, זוכים היזמים לשירותי פיתוח עסקי ולכלים הנדרשים להם לבניית מערך האימפקט הקהילתי.

הקרן מציעה למשקיעים השותפים בה ליהנות משורת רווח כפולה תוך קבלת דיווח איכותי ושוטף המציג עבורם את הצמיחה הפיננסית בו בעת עם ההשפעה החברתית של השקעותיהם.

אנו מאמינים שאימפקט חברתי יכול להיות יתרון תחרותי של ממש, וכי בעתיד, כל החברות יהיו מחויבות למטרות חברתיות.

2B-Community הינה חלק מ 2B-Group , היא קרן אחות ל- 2B-Angels , קרן השקעות הון סיכון בחברות טכנולוגיה צעירות ול- 2B-Friendly, עמותה הפועלת לקידום וקיום צרכנות חברתית-סביבתית.

2B-Community היא קרן אימפקט המשקיעה בתאגידים עסקיים שמקדמים מנגנוני זכות לטובת הפרט והחברה.

בבסיס הקרן ניצבת הבחירה במרחב ההגשמה העסקי, כמנוע להובלת שינוי במרחב החברתי. זאת, מתוך ההכרה במגמת התעצמותו של המגזר העסקי והאמונה כי ביכולתם של תאגידים קשובים, כאלו הדואגים לאינטרסים של כלל בעלי העניין ומקדמים את הרווחה המצרפית, ליצור שינוי חברתי בר-קימא.

2B-Community שמה לה למטרה לקדם חירויות יסוד ושוויון הזדמנויות על ידי בניית קהילות צרכניות ועסקיות מלוכדות. קהילות המחזקות את תחושת הזהות של חבריהן, משתמשות בכוח הקולקטיבי התאגידי למענה על צרכיהן, ומהוות פלטפורמה עבור חברי הקהילה לקידום הערכים החברתיים החשובים להם.

ההשקעות שלנו מתמקדות בשלושה תחומים מרכזיים:

  • חברות צרכנות וסחר הממוקדות בקהילות צרכנים ייחודיות ומפעילות מודלים עסקיים כגון מועדון צרכנות מבוסס כרטיס אשראי, סחר אלקטרוני ופרסום ממוקד
  • מתחמי עבודה משותפים הממוקדים בקהילות ייחודיות כגון קהילות מקצועיות, אוכלוסיות מוחלשות וקהילות בפריפריה הגאוגרפית
  • חברות המטמיעות בעסקים וקהילות, תהליכי הכשרה ולמידה חדשניים המותאמים לשוק העבודה הדינמי של המאה ה -21

לארגונים חברתיים

האם העמותה שלכם מעוניינת בשיתוף פעולה עם גוף עסקי
על מנת ליצור הכנסות בנות-קיימא שיתמכו בפעילות העמותה?

קרא עוד

לעסקים

האם העסק שלך צריך מימון כדי לצמוח? האם לעסק יש אג’נדה או השפעה חברתיות?
האם העסק יהנה משיתוף פעולה עם גוף ללא מטרת רווח?

קרא עוד